Google AdWords Targeting Oglasa – Pronalazak Ciljnih Skupina

Google svoju oglašivačku mrežu dijeli na Search i Display. Svaka funkcionira na drugačiji način, pa su tako i opcije targetiranja korisnika kojima želite prikazati Vaše oglase drugačije.

Na google Search, odnosno pretraživačkoj mreži, opcije targetiranja dijele se na:

 1. Ključne riječi – odaberite riječi ili fraze koje su relevantne za vaš proizvod ili uslugu tako da se vaši oglasi prikažu kada korisnici upotrijebe te izraze za pretraživanje na Googleu ili web-lokacijama partnera na pretraživačkoj mreži
 2. Ciljanje lokacije i jezika -odaberite jezik i geografske lokacije, kao što su zemlja, regija ili grad, gdje se nalaze vaši korisnici. Kada postavite opcije ciljanja, AdWords određuje kome će se oglasi prikazivati na temelju nekoliko čimbenika: Google domene korisnika (kao što je www.google.de ili www.google.co.uk), pojma za pretraživanje, IP adrese računala (pomoću koje se može odrediti geografska lokacija), postavki jezika na Googleu i jezika web-lokacija koje su posjetili u prošlosti
 3. Ciljanje uređaja – prikažite oglase pravim korisnicima na svim uređajima, na temelju njihove lokacije, doba dana i vrste uređaja.
 4. Ciljanje publike – prikažite oglase korisnicima koji su prethodno posjetili vašu web-lokaciju s pomoću popisa za remarketing za oglase ciljane na pretraživačku mrežu

    

 

Načini targetiranja na Display, odnosno prikazivačkoj mreži dijele se na:

 1. Kontekstualno ciljanje: ova vrsta ciljanja upotrebljava se za uparivanje oglasa s web-lokacijama ili stranicama (naziva se još i automatski položaji) na temelju ključnih riječi (ako upotrebljavate postavku ključnih riječi “Sadržaj”) ili tema koje ste odabrali. AdWords analizira sadržaj i temu web-lokacija uzimajući u obzir čimbenike kao što su tekst, jezik, struktura veza i struktura stranice. Pomoću njih Google utvrđuje središnje teme svake web-stranice i cilja AdWords oglase na te stranice na temelju odabranih ključnih riječi ili tema i drugih čimbenika, kao što su stranice koje je osoba koja gleda vaš oglas nedavno pregledavala.
 2. Ciljanje ključnih riječi: odaberite riječi ili izraze povezane s vašim proizvodom ili uslugom kako bi Google automatski ciljao vaše oglase na relevantne web-lokacije na Google prikazivačkoj mreži koje vaši korisnici posjete ili na relevantnu publiku koja je zainteresirana za te ključne riječi, ovisno o vašoj postavci ključnih riječi.
 3. Ciljanje teme: istodobno ciljajte oglas na više stranica o određenoj temi. Ciljanje teme omogućuje obuhvaćanje širokog raspona stranica na prikazivačkoj mreži.
 4. Ciljanje lokacije i jezika: odaberite jezik i geografske lokacije, kao što su zemlja, regija ili grad, gdje se nalaze vaši korisnici.
 5. Ciljanje položaja: odaberite web-lokacije na prikazivačkoj mreži koje vaši korisnici posjećuju, a na kojima želite da se oglasi prikazuju. Ako odaberete ovu vrstu ciljanja, vaše odabrane web-lokacije (upravljane položaje) konzultiramo samo kada tražimo relevantna mjesta za prikazivanje vaših oglasa. Za razliku od kontekstualnog ciljanja (automatskih položaja), za ciljanje položaja nisu potrebne ključne riječi. Položaj može biti čitava web-lokacija ili dio nje.
 6. Ciljanje publike: prikazujte oglase određenim skupinama korisnika koji posjećuju web-lokacije i aplikacije na prikazivačkoj mreži. Ako želite dosegnuti korisnike koji su već posjetili vašu web-lokaciju, izradite kampanju za remarketing ili prikažite oglase publici sa zajedničkim afinitetima, publici određenog proizvoda ili sličnoj publici. Na primjer, možete odabrati publiku sa zajedničkim afinitetima kako biste dosegnuli što više mogućih korisnika i upoznali ih sa svojom tvrtkom. Ako želite dosegnuti korisnike koji istražuju proizvode i aktivno razmišljaju o kupnji usluge ili proizvoda poput onih koje vi nudite, možete odabrati publiku određenog proizvoda.
 7. Ciljanje uređaja: odaberite da se oglasi prikazuju korisnicima kada posjete web-lokacije na prikazivačkoj mreži samo na osobnim i prijenosnim računalima, samo na uređajima iPhone i Android ili pak oboje.