Prednosti digitalnog oglašavanja

Marketing, pa tako i oglašavanje kao sastavni dio njega je od izuzetne važnosti za poslovanje i opstanak poduzeća na tržištu. Uvijek je bio, i vjerovatno će uvijek i biti. Meuđutim, zadnjih 10-ak godina svjedočimo velikim promjenama u marketingu. Prije svega ovdje se misli na digitalni marketing koji iz godine u godinu postaje sve važniji za poduzeća. Tradicionalni „offline“ će uvijek biti tu, međutim polako ali sigurno ga „online“ sustiže. Dva osnovna razloga tome su navike ljudi, odnosno da se sve više stvari obavlja preko interneta i da je on postao sastavni dio života pojedinca. A drugi razlog je ta mjerljivost i efikasnost digitalnog marketinga, koji je najveći problem kod „offline-a“. Ovdje se misli na to da kod digitalnog marketinga u svakom trenutku znate koliki je točan doseg vaše poruke (oglasa), kome se ta vaša poruka svidjela i koliko njih je kliknulo na oglas, možete dobiti i uvid u to jeste li povećali „brand awareness“, kako pojedinci navigiraju po Vašoj web stranici odnosno u kakvoj su interakciji sa njom, u svakom trenu znate na „kakvom ste glasu“ na društvenim mrežama i najvažnije od svega, vrlo lako možete izračunati povrat na ulaganje (ROI).

Pored toga, digitalni marketing u velikoj mjeri se temelji na informacijama. Drugim riječima, mnogo je lakše dobiti odgovor od potrošača i samim time se nemoramo oslanjati na neke pretpostavke kao u slučaju klasičnog marketinga. Direktna poveznica sa time je interaktivnost, odnosno ta mogućnost da ostvarimo direktnu komunikaciju sa našim potencijalnim potrošačima. Mi kažemo ono što želimo, a isto tako od njih čujemo mišljenje koje u današnje vrijeme zlata vrijedi.

Mogućnost direktnog odziva također je jedna od prednosti digitalnog marketinga. Ovdje se misli da Vas doslovno jedan klik mišem dijeli od posjeta nekom poduzeću, ili dućanu (web shop-u). Vi ugledate oglas, svidi Vam se tekst ili animacija, kliknete na njega, i taj oglas Vas direktno preusmjerava na Web stranicu. Poduzećima je to od izuzetne važnosti zbog toga što za doslovno par lipa dobijaju potencijalnog kupca.