18. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI

Logotip dizajniran za konferenciju koja će se održati u travnju u Dubrovniku u hotelu Komaps., predstavlja moderniju varijantu simbola kompasa, postavljenog u perspektivu. Unutar središta kompasa nalazi se stilizirano slovo Q kao oznaka kvalitete. Boje koje koristimo karakteriziraju slogan, oker (tradicija) i plava, profesionalna boja, koja označava između ostalog i predanost. Slogan konferencije je “Tradicija, inovativnost i predanost“.

Top