BRAVARIJA IVANIĆ

Za Bravariju Ivanić, osnovane 1993. godine dizajnirali smo A5 brošuru. Cilj je bio prema kategorijama, odnosno stranicama prikazati proizvode i specifikacije istih na hrv. i njem. jeziku, poštivajući  vizualni identitet bravarije.

Top