CROATIA BOAT TRIPS

Dizajn logotipa za organizaciju izleta po Jadranu. Kružni simbol sadrži tonove plave boje neba i mora koje  označava prostranost što daje pozitivnu sliku za tvrtku, rast i putovanje, a element valova istom daje dinamiku.

Top