KB Trade

Tvrtka KB Trade, sa sjedištem u Švicarskoj, namijenjena je za prodaju specijalizirane rasvjete na građevinskim zemljištima.
Angažirali su nas za grafički dizajn, odnosno dizajn brošure, marketinga na društvenim mrežama te oglašavanje putem Google Adwords promocija.

Top