PANGEA WORLDWIDE SOLUTION.D.O.O

Tvrtka koja se bavi trnasportom i logistikom. S obzirom da se u nazivu nalazi riječ Pangea,za dizajn logotipa  iskoristili smo simbol Pangee, naziv za superkontinet koji je postojao prije nego li su se sastavni dijelovi kontinenta odvojili u sadašnju formu. S obzirom da je naglasak na wordwide solution, elementima linija i točaka povezali smo unutrašnjost obrisa Pangee.

Pri dizajniranju vizitke, memoranduma i kuverte bilo je potrebno zadržati jednostavnost. Koristili smo element logotipa kroz sve promotivne materijale.

Top