Petar Konosić

Petar je fitness trener. Angažirao nas je da osmislimo i realiziramo logotip, jedinstven, personaliziran  i jednostavan.

Osnovni uvjet bio je da dizajn ne sadrži nikakav simbol vezan za tematiku koju ovdje vizualno opisujemo. Iz tog razloga odlučili smo iskoristiti vlastoručni potpis klijenta i programski ga obraditi da se dobije dojam da je isti ispisan kistom. Kombinaciju boja , energična crvena i snažna crna, koje koristimo u skladu je sa djelatnošću kojom se klijent bavi.

Top