Putujuće lutkarsko kazalište „Vjeverica“

Naš dragi klijent PLK Vjeverica angažirao nas je za usluge grafičkog dizajna.

Glavni zadatak bio je dizajnirati logotip i posjetnice.

Logotip putujućeg lutkarskog kazališta Vjeverica realizirali smo prema predlošku dječjeg crteža, slikanog kistom.

U istom stilu izradili smo i posjetnice. Opuštenost, zaigranost dječje ruke osnovne su karakteristike koje je trebalo vizualizirati.

Top