Sajam Automobila Zagreb

U svom višestoljetnom postojanju sajmovanje je u Zagrebu, kao i gotovo u svim europskim metropolama i većim mjestima izgubilo nekadašnju važnost dominantne razmjene i sačuvano je i njeguje se kao tradicija i jeka u dušama suvremenih naroda okupiranih najezdom robnih centara kao simbolom globalizacijskih procesa razaranja društvenih komunikacija i stvaranja otuđenosti. Od nekadašnjeg naglaska na trgovanju na današnjim sajmovima sve se više ispoljava sociološka potreba za okupljanjem ljudi sličnih interesa, navika i potreba gdje se još uvijek trguje nesvakidašnjim artiklima, druži se, jede i pije na nekonvencionalan način, susreće poznate iz starih vremena i u stvari se odmara od svakodnevnog tempa. Tako i sajam u Jakuševcu posjeti nedjeljom između 30.000 i 50.000 posjetitelja te je time postao najposjećenija priredba u Hrvatskoj.

Naš klijent Sajam Automobila Zagreb angažirao nas je za usluge dizajna i izrade web stranice, Marketinga društvenih mreža, Google AdWords-a, te za usluge grafičkog dizajna.

Top