Adwords

Next

Marketing, pa tako i oglašavanje kao njegov sastavni dio, je od izuzetne važnosti za poslovanje i opstanak poduzeća na tržištu. Uvijek je bio, i vjerojatno će uvijek i biti. Međutim, zadnjih 10-ak godina svjedočimo velikim promjenama u marketingu. Prije svega ovdje se misli na digitalni marketing koji iz godine u godinu postaje sve važniji za poduzeća. Tradicionalni offline će uvijek biti tu, međutim polako ali sigurno ga online sustiže. Dva osnovna razloga tome su: prvo, navike ljudi, odnosno obavljanje sve više stvari preko interneta te da je internet postao sastavni dio života pojedinca. A drugi razlog je mjerljivost i efikasnost digitalnog marketinga, koje su najveći problem kod offline-a.

Tako se i pojavio Google AdWords, moćan alat za oglašavanje, koji za plasiranje svojih oglasa koristi svoju tražilicu, i velik broj partnerskih web stranica, koje se broje u milijunima. Drugim riječima, publika Vam može biti doslovno cijeli svijet.

Svjesni važnosti i snage ovog alata za oglašavanje, a2z solutions nudi svojim klijentima izradu i upravljanje AdWords računom te oglašavanje na Google oglašivačkoj mreži.

AdWords oglašavanje podrazumijeva izradu AdWords korisničkog računa, strukturiranje računa, alokaciju budžeta, odabir ključnih riječi, utvrđivanje licitacija za ključne riječi, izradu tekstualnih i display oglasa te povezivanje AdWords računa s Google Analyticsom kako bi se omogućilo praćenje uspješnosti kampanje.

Nakon što je kampanja postavljena prati se efikasnost te se kampanja optimizira korekcijom licitacija, realokacijom budžeta, uvrštavanjem novih ključnih riječi na popis, izradom novih oglasa i provođenjem testova kako bi se postigli najbolji rezultati. Na kraju mjeseca šaljemo Vam detaljan izvještaj sa postignutim rezultatima.

ISTRAŽIVANJE / ANALIZA

Svaku suradnju započinjemo slanjem pitanja Vama, koja su vezana uz Vaš biznis, poslovanje, konkurente itd. Na temelju Vaših odgovora započinjemo sa istraživanjem, odnosno analizom tržišta i ključnih riječi. Na temelju dobivenih rezultata dobijamo uvid u stanje na tržištu, cijene za glave ključne riječi, konkurentnost same industrije i ostale potrebne informacije koje nam predstavljaju kvalitetan input, na temelju kojeg započinjemo sa pripremom i postavljanjem Vaše kampanje.

AKTIVACIJA I UPRAVLJANJE ADWORDS RAČUNOM

Nakon što obavite aktivaciju Google AdWords računa i postavite Google Analytics kod za praćenje na Vašu web stranicu, naša agencija traži zahtjev za pristup Vašem računu.

Po potrebi, mi Vam pomažemo i asistiramo prilikom kreiranja računa i postavljanja koda na web stranicu.

Nakon što spojimo račun naše agencije sa Vašim Google AdWords računom započinjemo sa postavljanjem Vaše kampanje.

REVIZIJA POSTOJEĆEG RAČUNA

Ukoliko već sami vodite oglašivačku kampanju na AdWords mreži za svoje poduzeće, ali rezultati izostaju i niste sigurni u čemu je problem, obratite se nama za pomoć. Revizijom Google AdWords računa, kojim sami upravljate, pomoći ćemo Vam da Vaša kampanja ispuni svoj puni potencijal.

Revizija Google AdWords računa vrši se u 3 koraka:

1. Analiza AdWords računa i utvrđivanje izmjena koje je potrebno provesti

Analizom AdWords računa utvrđujemo koje promjene je potrebno izvršiti kako bi Vaša AdWords kampanja postala profitabilna.

2. Provedba izmjena

Provedba izmjena uključuje izmjene u strukturi AdWords računa, odabir napovoljnijih oblika kampanji za ostvarenje zadanih ciljeva, realokaciju budžeta, prilagodbu geografskog targetiranja, odabir novih ključnih riječi, prilagodbu licitacija (bidova) i izradu oglasa.

3. Izvještaj

Sve izmjene koje su izvršene na Vašem računu detaljno će biti objašnjene u izvještaju koji Vam podnosimo po završetku angažmana.

IZVJEŠTAVANJE

Nakon mjesec dana oglašavanja (30 dana), pripremamo Vam detaljan izvještaj u kojem dobijate uvid i prikaz ostvarenih rezultata Vaše kampanje. Svi prikazi, odnosno fotografije detaljno su objašnjenje, kako bi bez problema mogli shvatiti što ostvarene brojke, odnosno podaci znače. Izvještaj se sastoji od podataka iz Google Adwords-a i Google Analytics-a.
Na kraju svakog mjeseca, možete slobodno povećati ili smanjiti Vaš budžet za oglašavanje u sljedećem mjesecu oglašavanja.