Grafički dizajn-vizualna komunikacija

Grafički dizajn je kreativni proces tijekom kojeg se kombinira slaganje grafičkih elemenata i teksta u svrhu kreiranja vizualne poruke.  Cilj grafičkog dizajna jest stvoriti vizual ugodan oku te na taj način zaokupiti pažnju promatrača. Dizajn služi svrsi jer osim što mora biti ugodan oku, mora biti funkcionalan.

Uspijeh finalnog proizvoda postiže se spojem  kerativnih ideja grafičkog dizajnera, uzimajući u obzir marketinšku strategiju te zahtijeve klijenta.

Grafički dizajner ,u toku procesa, mora preispitati sve ono što  je bitno vizualno iskomunicirati u skaldu s klijentovim potrebama i djelatnošću kojom se bavi:

 • Poslovne ciljeve klijenta
 • Ciljana skupina kojoj se obraća
 • Koje od aktivnosti klijent želi da krajni potrošač poduzme, te što će istog motivirati da ih poduzme
 • Analizirati konkurenciju

Grafički dizajner korsiti se Adobe programima koji pružaju širok spektar alata kako bi se realiziralo vizualno rješenje. Znanje iz ostalih znanstvenih  područja (psihologije, sociologije, ekonomije) potrebno je uključiti u kreativni proces.

Neke od usluga grafičkog dizajna su:

 • Logotip
 • Posjetnice
 • Memorandumi
 • Koverte
 • Kalendati
 • Flayeri
 • Banneri
 • Reklame
 • Katalozi
 • Plakati…

      

Vizualnim identitetom promovirate vašu tvrtku, usluge i proizvode, reklamirate sebe i gradite imidž na temelju kojeg ćete biti prepoznatljivi. Značajke vizualnog identiteta koje je bitno ostvariti da bude zamijećen  su da isti bude vizualno atraktivan, primjeren ciljanoj publici, inovativan i kvalitetan.