Grafički dizajn-vizualna komunikacija

Grafički dizajn je kreativni proces tijekom kojeg se kombinira slaganje grafičkih elemenata i teksta u svrhu kreiranja vizualne poruke.  Cilj grafičkog dizajna jest stvoriti vizual ugodan oku te na taj način zaokupiti pažnju promatrača. Dizajn služi svrsi jer osim što mora biti ugodan oku, mora biti funkcionalan. Uspijeh finalnog proizvoda postiže se spojem  kerativnih ideja […]

Read More