Usluge grafičkog dizajna

Next

DIZAJN MATERIJALA ZA TISAK

IZRADA LOGOTIPA

 • dizajn 3 idejna rješenja logotipa
 • 2 revizije odabranog idejnog rješenja
 • izrada crno-bijele varijante i varijante u boji- isporuka u vektorskom formatu

DIZAJN VIZITKI

 • dizajn 3 idejna rješenja vizitke- dizajn jednostrane / obostrane vizitke
 • 2 revizije odabranog idejnog rješenja
 • isporuka PDF formata pripreme za tisak

DIZAJN KUVERTE

 • dizajn 3 idejna rješenja
 • 2 revizije odabranog idejnog rješenja
 • isporuka PDF formata pripreme za tisak

DIZAJN POSLOVNE MAPE

 • dizajn 3 idejna rješenja
 • 2 revizije odabranog idejnog rješenja
 • isporuka PDF formata pripreme za tisak

DIZAJN DOKUMENATA I FORMULARA PRILAGOĐENIH KLIJENTU
(memorandum, dopisi, računi i sl.)

 • dizajn 2 idejna rješenja
 • 2 korekture na odabranom idejnom rješenju
 • dizajn svih poslovnih materijala
 • isporuka po izboru (PDF, MS Office format i sl.)

DIZAJN CJENIKA I MENIJA
(za restorane, hotele, caffe barove, trgovine itd.)

 • dizajn idejnog rješenja
 • 2 korekture na odabranom idejnom rješenju
 • do 2 stranice (svaka dodatna stranica se naplaćuje)
 • isporuka PDF formata pripreme za tisak

DIZAJN LETAKA

 • Dizajn letaka svih formata: 3-fold, A6, A5, A4 (jednostrani i obostrani)
 • dizajn 2 idejna rješenja
 • 2 korekture na odabranom idejnom rješenju
 • Isporuka PDF formata pripreme za tisak

DIZAJN PLAKATA

 • Dizajn plakata svih formata: Roll-up, Jumbo, A3, A2, A1, B3, B2, B1 itd.
 • dizajn 2 idejna rješenja
 • 2 korekture na odabranom idejnom rješenju
 • Isporuka PDF formata pripreme za tisak

DIZAJN BROŠURE

 • Dizajn brošure svih formata
 • dizajn idejnog rješenja
 • 2 korekture na odabranom idejnom rješenju
 • Isporuka PDF formata pripreme za tisak

DIZAJN MATERIJALA ZA WEB

E-MAIL SIGNATURE

 • dizajn 2 idejna rješenja
 • 2 korekture na odabranom idejnom rješenju
 • Isporuka u png i jpg formatu

BANNERI

 • dizajn 2 idejna rješenja
 • 2 korekture na odabranom idejnom rješenju
 • Isporuka u png i jpg formatu

E-CARDS

 • dizajn 2 idejna rješenja
 • 2 korekture na odabranom idejnom rješenju
 • Isporuka u png i jpg formatu

NEWSLETTERI

 • dizajn 2 idejna rješenja
 • 2 korekture na odabranom idejnom rješenju
 • Isporuka u png i jpg formatu